If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Секущи прави и аредна скорост на промяна при произволни точки (с опростяване)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Права пресича графиката на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 3, x, squared, plus, 1 в две точки с x-координати 3 и 3, plus, h, където h, does not equal, 0.
Какъв е наклонът на тази права, изразен чрез h ?
Отговорът ти трябва да бъде напълно опростен и с разкрити скоби.
Заседна ли?
Заседна ли?