If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Събиране и изваждане

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Събиране до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на 3 числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Изваждане до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Знак за равенствоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Намери липсващото число (събиране и изваждане в рамките на 20)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1500 точки за майсторство!

За този урок

Първо ще научим по какъв начин са свързани събирането и изваждането. След това ще събираме и изваждаме числа, по-малки или равни на 20, и ще решаваме текстови задачи със събиране и изваждане. Накрая ще започнем да събираме 2-цифрени числа.