Събиране и изваждане

Упражнения

Събиране до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на 3 числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Изваждане до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Знак за равенствоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Учи

Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок

Упражнения

Намери липсващото число (събиране и изваждане в рамките на 20)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Първо ще научим по какъв начин са свързани събирането и изваждането. След това ще събираме и изваждаме числа, по-малки или равни на 20, и ще решаваме текстови задачи със събиране и изваждане. Накрая ще започнем да събираме 2-цифрени числа.