Измерване и данни

Упражнения

Подреди по дължинаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Непряко измерванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Измерване на дължини 1Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Първо ще сравняваме предмети по дължина и ще измерваме предмети с еднакви единици за дължина, без разстояния или припокривания. След това ще разчитаме и тълкуваме стълбовидни графики. Накрая ще казваме колко е часът на аналогов часовник до най-близкия цял или половин час.