Събиране и изваждане на числата до 100

Упражнения

Бързо броене по петициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Бързо броене по десетициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Броене през 100Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи се да събираш и изваждаш двуцифрени числа под 100.