If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи със събиране и изваждане на числовата ос

Задача

Инг пробягал общо 18 обиколки в клуба по лека атлетика.
След това Инг пробягал още 14 обиколки преди училище, 13 обиколки на обяд и 20 обиколки през междучасието.
Коя числова ос показва как да намерим общо колко обиколки е пробягал Инг?
Избери един отговор:
Колко обиколки общо е пробягал Инг?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
обиколки