If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изваждане на двуцифрени числа без прегрупиране

Сал изважда 31 от 64, като разглежда десетиците и единиците.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Бих искал да спреш видеото и да помислиш колко прави 64 минус 31. Сега нека да помислим за това заедно. И така, какво всъщност означава 64? Можем да мислим за 64 от гледна точка на мястото на цифрите. Цифрата 6 е в реда на десетиците, а цифрата 4 е в реда на единиците. Следователно 6 тук означава 6 десетици. Това са 6 групи по 10. Можем да го онагледим тук. 6 десетици, 1, 2, 3, 4, 5, 6 групи от по 10. Или казано по друг начин, 6 десетици, ето тези 60 квадратчета тук, в групи от по 10. И след това имаме 4 единици. Ето, това са 4 единици тук. 4 единици. Така че това е 64. 6 десетици, 4 единици. Общо имам 64 квадратчета. 60 сини и още 4 жълти. 4 единици. Сега искам да извадя 31. И така, какво е 31? 31 е 3 десетици и 1 единица. Така че нека първо извадим 1 единица. Ще извадим тази, изваждаме я. Изваждаме 3 десетици и 1 единица. Нека задраскаме тази 1 единица. С колко единици оставаме? Сега ни остават 3 единици. Имаме 4 единици минус 1 единица е 3 единици. Сега да разгледаме десетиците. Имам 6 десетици. И ще извадя 3 от тях. Задрасквам 3 от десетиците. Нека направя това. Нека задраскам тази 1 десетица, после 2 десетици и накрая 3 десетици. И така колко ми остават? Остават ми само 3 десетици. Само тези 3, тези 3 тук. Имаме 6 десетици минус 3 десетици е 3 десетици. Следователно 64 минус 31 е 33. 3 десетици и 3 единици. 3 десетици, това е една група от 10, друга група от 10 и трета група от 10. 3 десетици и 3 единици. 1, 2, 3.