Основно съдържание

Събиране и изваждане до 1000

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Приблизително пресмятане на сбор и разлика на многоцифрени числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на трицифрени числа чрез групиране по разредиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране чрез групи от десетици и стотициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане чрез използване на числова осОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за майсторство!

За този урок

Научи се да събираш и изваждаш до 1000 с двуцифрени и трицифрени числа.