Основно съдържание

Събиране и изваждане до 1000

Упражнения
Приблизително пресмятане на сбор и разлика на многоцифрени числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на трицифрени числа чрез групиране по разредиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране чрез групи от десетици и стотициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане чрез използване на числова осОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи се да събираш и изваждаш до 1000 с двуцифрени и трицифрени числа.