Основно съдържание

Измерване и данни

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1300 точки за майсторство!

За този урок

Първо ще измерим дължината с помощта на квадрати и линийки, ще сравним и изчислим дължината и ще решим текстови задачи за дължина. На следващо място ние ще прочетем и направи картинни графики, стълбовидни графики и линейни графики. И накрая ние ще казваме колко е времето на аналогови часовници и ще броим щатски монети и долари.