Измерване и данни

За този урок

Първо ще измерим дължината с помощта на квадрати и линийки, ще сравним и изчислим дължината и ще решим текстови задачи за дължина. На следващо място ние ще прочетем и направи картинни графики, стълбовидни графики и линейни графики. И накрая ние ще казваме колко е времето на аналогови часовници и ще броим щатски монети и долари.