Основно съдържание

8 клас (САЩ)

Тествай доколко се справяш с уменията, заложени в курса. Предстои ти тест? Предизвикателството за курс може да ти помогне да разбереш върху какво трябва да наблегнеш при преговора.

Започни
Периодични десетични дроби

Нека научим как да превключваме между повтарящи се десетични знаци и дроби.
Започни да учиш