If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на уравненията на правите на най-доброто приближение и използването им за правене на прогнози

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Група оценители били помолени да оценят качеството на различни видове картофен чипс. Зависимостта между оценките им и цената на чипса е показана на точковата диаграма по-долу. Зависимостта е изобразена с права на най-добро приближение спрямо данните.
Кое от тези линейни уравнения най-добре описва дадения модел?
Избери един отговор:
Въз основа на това уравнение определи оценката на чипс, чиято цена е 1, comma, 10 долара.
Закръгли отговора си до най-близката стотна.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?