If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Линия на най-доброто приближение: пушенето през 1945 г.

Сал изчислява процента на възрастните американци, които са пушили през 1945 г., като използва точкова диаграма. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Диаграмата по-долу показва процента на възрастните в Америка, които са пушачи, по отношение на времето. Приемаме, че тенденцията, демонстрирана от данните, е постоянна от 1945 година насам. Трябва да използваме диаграмата, за да открием приблизителния процент възрастни в Америка, които са били пушачи през 1945 г. Да видим какво се случва тук. За хоризонталната ос знаем, че са годините от 1965. В тази точка ето тук имаме 0 години от 1965. Значи това представлява 1965 година. И да хвърлим един общ поглед наоколо. Изглежда ми, че са около 42%, просто като гледам диаграмата. Знам, че това не е точно число. Грубо казано, около 41 или 42 процента от американците са пушели през 1965 като се основаваме на тази диаграма. След 5 години сме на 1970, а след 10 – на 1975 г. Не събират, или поне на нас не са показани, данни за всяка година. Имаме информация само за някои години. Но ясното е, че имаме отрицателна линейна връзка ето тук. Не би било трудно да построим подходяща права. Нека опитам да направя това. Ще опитам да начертая съответстващата права. Правата ни може би ще изглежда ето така. Изглежда имаме доста силна отрицателна връзка. Като говорим за отрицателна линейна връзка, виждаме, че с напредването на годините процентът на пушачите в Америка намалява. Ето какво я прави отрицателна линейна връзка. Сега, какво ни питат? Искат да намерим процента на пушачите в Америка през 1945 г. 1945 г. е отляво на 0. Даже можем да представим 1945 като 20 години преди 1965. Да видим дали мога да начертая това. Значи, 20 години преди 1965 г. Да видим, това би било 5 години преди 1965, 10 години, 15 години, 20 години преди 1965. Мога дори да сложа това като минус 20 ето тук. Минус 20 години от 1965, тоест 20 години преди 1965. Това тук би представило 1945 година. Нещо, което можем да направим, е много грубо да опитаме да продължим тази отрицателна линейна връзка назад. Те ни позволяват да направим това, като ни казват, че данните съответстват на тенденцията. Тенденцията не се е променила. Тази права представлява тенденцията. Нека продължим да се движим назад със същата скорост – нещо такова. Искам скоростта да изглежда еднаква c тази тук. Можем просто да го направим на око. Можеш да кажеш, да видим, преди 20 години, това е 1945. Ако продължа тази права назад, изглежда, че 52 процента от населението са били пушачи. Тук изглежда, че имаме около 52%. Друг начин да помислим за това би бил в действителност да пресметнем скоростта на намаление. Да кажем, че правим това за всеки 20 години. Това би ни било полезно, защотo трябва да се върнем с 20 години. Ако се преместим с 20 години от тази точка, това е 1965, ще сме с 20 години в бъдещето. Това са 10 години, а това са 20 години. Промяната по хоризонталата ми е 20 години. Каква е промяната по вертикалата? Изглежда, че имаме намаление с малко повече от 10%. Може би 11 или 12% намаление. Просто ще приема, че тук имаме минус 11%. Да видим дали в това има логика. Ако се преместим с още 20 години... Изглежда, че пак сме се преместили надолу с около 10%. Това са, грубо казано, 10%. Ако следваме правата, процентът ще е същият. Нека запиша това по този начин. Слизаме с приблизително 10%. Кривата ми права... Казвам, че имаме около минус 10 % за всеки 20 години. Ако се върнеш с 20 години, трябва да увеличиш процентите с 20... Трябва да увеличим процентите с 10 по-точно. Значи, ако сме започнали от 41 или 42 процента, което пак е грубо приближение на око, трябва да достигнем 51 процента или 52 процента. Значи приблизителният процент американци, които са пушили през 1945 г., е 51-52 %. -