If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Създаване на подходящи точкови диаграми

Задача

Меган иска да предвиди колко гориво ще остане в резервоара на колата й въз основа на разстоянието, което е изминала. Тя напълвала резервоара си и измервала количеството гориво в него (в литри), след като изминавала определени разстояния (в километри). Данните й са обобщени в таблицата по-долу.
Разстояние (км)0100200300400500
Останало гориво (л)50,042,234,226,017,69,1
Всички точкови диаграми по-долу показват данните вярно, но коя от тях ги изобразява най-добре?
Според установената практика една добре направена точкова диаграма използва смислено мащабиране за двете оси и нанася независимата променлива (фактор) върху оста x.
Избери един отговор: