If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване на точкова диаграма

Сал показва как да се построи точкова диаграма. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Обри иска да види дали има връзка между времето, през което се провежда даден изпит, и средната оценка от изпита. Тя е събрала данни за изпитите от предишната година. Нанеси данните върху точкова диаграма. Да видим, тук ни дават няколко колони. Това са учебните предмети. Дават ни и времето на деня, когато се е състоял изпитът. И после ни дават средната оценка от изпита. И трябва да бъдем внимателни с данните – може да има връзка и между това кой предмет кога е изучаван. Но нека просто използваме данните, които ни дават, и да направим това, което се иска от нас. Нека нанесем върху точкова диаграма и да видим дали има някаква връзка. По хоризонтална ос имаме Час. И това, което Обри се опитва дa види, е дали часът от деня има връзка със средната оценка. Затова часът е по хоризонталната ос. Това, което определя нещо, е по хоризонталната ос, а това, което е зависимо, е по вертикалната. Нека нанесем всяка от тези точки. Първи час – средната оценка е ето тук, 93. Шести час – 87. О, това не е правилното място. После можем да го преместим ако искаме, 87, ето тук. Втори час – 70. Четвърти час – 86 – това е ето тук Първи час – 73. Трети час, средната оценка отново е 73. Първи час, 80. Средна оценка 80 И после, трети час. Средна оценка 96. Ето така. И не изглежда като да има някаква очевидна връзка. Нека се уверим, че отговорът е правилен. Да, правилен е.