If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:32

Видео транскрипция

Обри иска да види дали има връзка между времето, през което се провежда даден изпит, и средната оценка от изпита. Тя е събрала данни за изпитите от предишната година. Нанеси данните върху точкова диаграма. Да видим, тук ни дават няколко колони. Това са учебните предмети. Дават ни и времето на деня, когато се е състоял изпитът. И после ни дават средната оценка от изпита. И трябва да бъдем внимателни с данните – може да има връзка и между това кой предмет кога е изучаван. Но нека просто използваме данните, които ни дават, и да направим това, което се иска от нас. Нека нанесем върху точкова диаграма и да видим дали има някаква връзка. По хоризонтална ос имаме Час. И това, което Обри се опитва дa види, е дали часът от деня има връзка със средната оценка. Затова часът е по хоризонталната ос. Това, което определя нещо, е по хоризонталната ос, а това, което е зависимо, е по вертикалната. Нека нанесем всяка от тези точки. Първи час – средната оценка е ето тук, 93. Шести час – 87. О, това не е правилното място. После можем да го преместим ако искаме, 87, ето тук. Втори час – 70. Четвърти час – 86 – това е ето тук Първи час – 73. Трети час, средната оценка отново е 73. Първи час, 80. Средна оценка 80 И после, трети час. Средна оценка 96. Ето така. И не изглежда като да има някаква очевидна връзка. Нека се уверим, че отговорът е правилен. Да, правилен е.