If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Таблици на честотата с две променливи

Научи как да четеш и използваш таблици на честотата с две променливи.
Хайде да разгледаме тази двумерна честотна таблица, която е възникнала след анкетирането на 100 ученици относно това дали предпочитат котка или куче.
ПредпочитанияОт мъжки полОт женски пол
Предпочитат куче3622
Предпочитат котка826
Нямат предпочитания26
Колоните на таблицата ни казват дали учениците са от мъжки пол или от женски пол. Редовете на таблицата ни казват дали учениците предпочитат куче, котка или нямат предпочитания.
Обърни внимание, че има две променливи - пол и предпочитание - оттук идва и двойката в названието на двумерната честотна таблица.
Клетките ни показват броя (или честотата) на учениците. Например 36 е в мъжката колона и в реда „Предпочитат куче“. Това ни казва, че има 36 ученици от мъжки пол, които предпочитат куче.
Колко ученички предпочитат котка?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Общо сумиране на редове и колони

За да намерим броя на учениците, които предпочитат котки, просто добавяме броя на учениците в реда "Предпочитат котка":
ПредпочитанияОт мъжки полОт женски пол
Предпочитат куче3622
Предпочитат котка826
Нямат предпочитания26
Ученици, които предпочитат котка=8+26=34
Колко ученици са от мъжки пол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Да се упражняваме малко!

Задача 1

Изследователи веднъж анкетирали студенти относно това дали използват Фейсбук. Следната кростаблица показва данните за извадка от студенти, които са отговорили на анкетата.
Колко студенти, участвали в проучването, са на възраст от 18 до 22 години?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
студенти
ВъзрастИзползва ФейсбукНе използва Фейсбук
От 18 до 22784
23+7067

Задача 2

Изследователи веднъж анкетирали ученици относно това каква свръхестествена способност биха искали да имат. Следната кростаблица показва данните за извадка от ученици, които са отговорили на анкетата.
Колко участници в проучването от мъжки пол са избрали летенето като своя свръхестествена способност?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
студенти
Свръхестествена способностОт мъжки полОт женски пол
Летене2612
Невидими1432
Друго108

Задача 3

Изследователи анкетирали завършилите два различни университета относно доходите им. Следната кростаблица показва данните за извадка от завършилите, които са отговорили на анкетата.
Колко от завършилите в извадката идват от Университет А?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
завършили
ДоходУниверситет AУниверситет Б
Под 20000 долара3540
От 20000 до 39999 долара9063
40000 долара и повече3537

Задача с повишена трудност

Лена знае следната информация за нейната кутия с 18 бонбона:
 • 10 бонбона съдържат и шоколад, и карамел.
 • 3 бонбона не съдържат нито шоколад, нито карамел.
 • Общо 12 бонбона съдържат шоколад.
Помогни на Лена да организира резултатите в следната двумерна честотна таблица.
Съдържат карамелНе съдържат карамел
Съдържат шоколад
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Не съдържат шоколад
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.