If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Таблици на честотата с две променливи

Научи как да четеш и използваш таблици на честотата с две променливи.
Хайде да разгледаме тази двумерна честотна таблица, която е възникнала след анкетирането на 100 ученици относно това дали предпочитат котка или куче.
ПредпочитанияОт мъжки полОт женски пол
Предпочитат куче3622
Предпочитат котка826
Нямат предпочитания26
Колоните на таблицата ни казват дали учениците са от мъжки пол или от женски пол. Редовете на таблицата ни казват дали учениците предпочитат куче, котка или нямат предпочитания.
Обърни внимание, че има две променливи - пол и предпочитание - оттук идва и двойката в названието на двумерната честотна таблица.
Клетките ни показват броя (или честотата) на учениците. Например 36 е в мъжката колона и в реда „Предпочитат куче“. Това ни казва, че има 36 ученици от мъжки пол, които предпочитат куче.
Колко ученички предпочитат котка?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Общо сумиране на редове и колони

За да намерим броя на учениците, които предпочитат котки, просто добавяме броя на учениците в реда "Предпочитат котка":
ПредпочитанияОт мъжки полОт женски пол
Предпочитат куче3622
Предпочитат коткаstart color #11accd, 8, end color #11accdstart color #11accd, 26, end color #11accd
Нямат предпочитания26
start text, У, ч, е, н, и, ц, и, comma, space, к, о, и, т, о, space, п, р, е, д, п, о, ч, и, т, а, т, space, к, о, т, к, а, end text, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, plus, start color #11accd, 26, end color #11accd, equals, 34
Колко ученици са от мъжки пол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Да се упражняваме малко!

Задача 1

Изследователи веднъж анкетирали студенти относно това дали използват Фейсбук. Следната кростаблица показва данните за извадка от студенти, които са отговорили на анкетата.
Колко студенти, участвали в проучването, са на възраст от 18 до 22 години?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
студенти
ВъзрастИзползва ФейсбукНе използва Фейсбук
От 18 до 22784
23, start text, plus, end text7067

Задача 2

Изследователи веднъж анкетирали ученици относно това каква свръхестествена способност биха искали да имат. Следната кростаблица показва данните за извадка от ученици, които са отговорили на анкетата.
Колко участници в проучването от мъжки пол са избрали летенето като своя свръхестествена способност?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
студенти
Свръхестествена способностОт мъжки полОт женски пол
Летене2612
Невидими1432
Друго108

Задача 3

Изследователи анкетирали завършилите два различни университета относно доходите им. Следната кростаблица показва данните за извадка от завършилите, които са отговорили на анкетата.
Колко от завършилите в извадката идват от Университет А?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
завършили
ДоходУниверситет AУниверситет Б
Под 20000 долара3540
От 20000 до 39999 долара9063
40000 долара и повече3537

Задача с повишена трудност

Лена знае следната информация за нейната кутия с 18 бонбона:
 • 10 бонбона съдържат и шоколад, и карамел.
 • 3 бонбона не съдържат нито шоколад, нито карамел.
 • Общо 12 бонбона съдържат шоколад.
Помогни на Лена да организира резултатите в следната двумерна честотна таблица.
Съдържат карамелНе съдържат карамел
Съдържат шоколад
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Не съдържат шоколад
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.