Основно съдържание

Геометрия

Упражнения

Намери ъглите на триъгълник Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери ъглите в равнобедрен триъгълникОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на мерки на ъгли с помощта на триъгълнициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Дължини на страните на правоъгълен триъгълникОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Използвай лицето на квадрати, за да визуализираш Питагоровата теоремаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Обем на цилиндърОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Обем на кълбоОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Обем на конусОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за обем на цилиндър, кълбо и конус Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В тази тема ние ще учим за специалните ъгли, като ъгли между пресичащите се линии и ъгли на триъгълника. След това, ние ще учим за Теорията на Питагорас. Ние ще намерим обема на 3D фигури като сфери, конуси и цилиндри.И накрая ние ще учим за преводи, ротации, отражения, и сходство и прилика.