Основно съдържание

Линейни уравнения и функции

Учи
Упражнения
Намиране на ъглов коефициент (наклон) от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на ъглов коефициент (наклон) при дадени две точкиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Ъглов коефициент от уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Уравнение на права по дадени две точки от праватаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Текстови задачи за линейни уравнения: графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с линейни уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Линейни модели по данни от реална ситуацияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Разпознаване на функции от таблициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разпознаване на функции от графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Линейни уравнения като y = 2x + 7 се наричат "линейни", защото образуват права линия, когато ги чертаем. Тези уроци ви въвеждат в линейните взаимовръзки, техните графики и функции.