If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с линейни уравнения

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Можем да измерим температурата в две различни често използвани единици: градуса по Целзий и градуса по Фаренхайт.
Променливата F представлява температурата по градуси по Фаренхайт, което е равностойно на С, температурата в градуси по Целзий.
F=32+1,8C
Какво е увеличението в температурата в градуси по Фаренхайт, което е равностойно на увеличение от 10 градуса по Целзай?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
градуса по Фаренхайт
Заседна ли?
Заседна ли?