If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с линейни уравнения

Задача

Андрей иска да напълни стъклен аквариум със сферични мраморни топчета и после да запълни оставащото място с вода.
Променливата w моделира количеството вода (в литри), които Андрей използва, ако използва n мраморни топчета.
w=320,05n
Какъв е обемът на всяко топче?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
литра