If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

8 клас (САЩ)

Курс: 8 клас (САЩ) > Раздел 3

Урок 4: Ъглов коефициент (наклон)

формула за намиране на наклона

Научи, как да пишеш формулата за наклона от нулата и как да я прилагаш, за да намериш наклона на права от две точки.
В известен смисъл е досадно да трябва да чертаем графика всеки път, когато искаме да намерим наклона на дадена права, нали?
Можем да го избегнем, като напишем една обща формула за наклона. Преди да започнем, нека си припомним, как е определен наклона:
Наклонът=Промяната в yПромяната в x
Нека начертаем права през две общи точки (x1,y1) and (x2,y2).
Израз за промяната в x е x2x1:
Аналогично израз за промяната в y е y2y1:
Сега можем да напишем една обща формула за наклона:
Наклонът=Промяната в yПромяната в x=y2y1x2x1
Ето! Направихме го!

Използване на формулата за наклона

Нека използваме формулата за наклона, за да намерим наклона на правата, която минава през точките (2,1) и (4,7).
Стъпка 1: Определи стойностите на x1, x2, y1 и y2.
x1=2
y1=1
x2=4
y2=7        
Стъпка 2: Въведи тези стойности във формулата за наклона, за да намериш наклона.
Наклонът=y2y1x2x1=7142=62=3
Стъпка 3: Проверка. Увери се, че този наклон има смисъл, като разгледаме точките върху координатната равнина.
Да! Този наклон изглежда смислен, тъй като наклонът е положителен и правата нараства.

Използване на формулата за наклона - преглед

Нека използваме формулата за наклона, за да намерим наклона на правата, която минава през точките (6,3) и (1,7).
Стъпка 1: Определи стойностите на x1, x2, y1 и y2.
x1=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
y1=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
x2=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
y2=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Стъпка 2: Въведи тези стойности във формулата за наклона, за да намериш наклона.
Наклонът=y2y1x2x1=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Стъпка 3: Проверка. Увери се, че този наклон има смисъл, като разгледаме точките върху координатната равнина.
Има смисъл този наклон?
Избери един отговор:

Да се упражняваме малко!

1) Използвай формулата за наклона, за да намериш наклона на правата, която минава през точките (2,5) и (6,8).
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

2) Използвай формулата за наклона, за да намериш наклона на правата, която минава през точките (2,3) и (4,3).
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

3) Използвай формулата за наклона, за да намериш наклона на правата, която минава през точките (5,7) и (2,1).
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Нещо, върху което да помислим

Какво се случва във формулата за наклона, когато x2=x1?
Като напомняне, ето формулата за наклона:
Наклонът=y2y1x2x1
Спокойно можеш да го обсъдиш в коментарите по-долу!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.