Сал преминава през графично обяснение на това, как да намерим наклона от две точки и какво означава.
Можем да начертаем права през всеки две точки върху координатната равнина.
Нека вземем като пример точките (3,2)(3,2) и (5,8)(5, 8):
Наклонът на една права описва, колко стръмна е тя. Наклонът е промяната в стойностите на yy, разделена на промяната в стойностите на xx.
Нека намерим наклона на правата, която минава през точките (3,2)(3,2) и (5,8)(5, 8):
Наклонът=Промяната в yПромяната в x=62=3\text{Наклонът} = \dfrac{\goldD{\text{Промяната в y}}}{{\greenD{\text{Промяната в x}}}}= \dfrac{\goldD6}{\greenD 2} = 3
Забележи, че и двете прави, които разгледахме до сега, нарастваха и имаха положителни наклони в резултат на това. Сега нека намерим наклона на намаляваща права.

Отрицателен наклон

Нека намерим наклона на правата, която минава през точките (2,7)(2,7) и (5,1)(5, 1).
Наклонът=Промяната в yПромяната в x=63=2\text{Наклонът} = \dfrac{\goldD{\text{Промяната в y}}}{{\greenD{\text{Промяната в x}}}}= \dfrac{\goldD{-6}}{\greenD3} = -2
Един момент! Разбра ли го? Промяната в стойностите на yy е отрицателна, защото слизаме надолу от 77 до 11. Това води до отрицателен наклон, в което има смисъл, защото правата е намаляваща.

Наклонът като "издигане върху изместване"

Много хора запомнят наклона като "издигането върху изместването", защото наклонът е "издигането" (промяната в yy), делено на "изместването" (промяната в xx).
Наклонът=Промяната в yПромяната в x=ИздиганетоИзместването\text{Наклонът} = \dfrac{\goldD{\text{Промяната в y}}}{{\greenD{\text{Промяната в x}}}}=\dfrac{\goldD{\text{Издигането}}}{{\greenD{\text{Изместването}}}}

Да се упражняваме малко!

Горе главите! Всички примери, които видяхме до сега, бяха точки от първия квадрант, но това няма винаги да бъде така при практическите задачи.

Задачи с повишена трудност

Виж колко добре разбираш какво представлява наклона, като решиш няколко задачи с вярно/грешно.
Зареждане