If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху превръщане на обикновени дроби в периодични

Преговори превръщането на обикновени дроби в периодични десетични дроби и след това опитай няколко задачи за упражнение.

Преобразуване на обикновени дроби в десетични

За да превърнем една обикновена дроб в десетична, разделяме числителя на знаменателя.
Пример:start fraction, 2, divided by, 5, end fraction
start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, end fraction, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, colon, start color #1fab54, 5, end color #1fab54
start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, end fraction, equals, 0, comma, 4

Представяне на обикновени дроби като периодични

Обаче това не винаги върши работа толкова добре.
Понякога, когато разделим числителя на знаменателя, става ясно, че цифрите ще продължат да се повтарят. В този случай пишем отговора като периодична десетична дроб.
В отговора пишем чертичка върху повтарящите се цифри, за да покажем, че се повтарят.
Пример:start fraction, 4, divided by, 9, end fraction
start fraction, start color #11accd, 4, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, end fraction, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd, colon, start color #1fab54, 9, end color #1fab54
Без значение колко дълго продължаваме да делим, 4 ще продължи да се повтаря в частното.
start fraction, start color #11accd, 4, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, end fraction, equals, 0, comma, left parenthesis, 4, right parenthesis
Искаш ли да научиш още за преобразуването на обикновени дроби в десетични? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Избери десетичната дроб, която е еквивалентна на start fraction, 2, divided by, 3, end fraction.
Избери един отговор:
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.