If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху превръщане на обикновени дроби в периодични

Преговори превръщането на обикновени дроби в периодични десетични дроби и след това опитай няколко задачи за упражнение.

Преобразуване на обикновени дроби в десетични

За да превърнем една обикновена дроб в десетична, разделяме числителя на знаменателя.
Пример:start fraction, 2, divided by, 5, end fraction
start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, end fraction, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, colon, start color #1fab54, 5, end color #1fab54
start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, end fraction, equals, 0, comma, 4

Представяне на обикновени дроби като периодични

Обаче това не винаги върши работа толкова добре.
Понякога, когато разделим числителя на знаменателя, става ясно, че цифрите ще продължат да се повтарят. В този случай пишем отговора като периодична десетична дроб.
В отговора пишем чертичка върху повтарящите се цифри, за да покажем, че се повтарят.
Пример:start fraction, 4, divided by, 9, end fraction
start fraction, start color #11accd, 4, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, end fraction, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd, colon, start color #1fab54, 9, end color #1fab54
Без значение колко дълго продължаваме да делим, 4 ще продължи да се повтаря в частното.
start fraction, start color #11accd, 4, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, end fraction, equals, 0, comma, left parenthesis, 4, right parenthesis
Искаш ли да научиш още за преобразуването на обикновени дроби в десетични? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Избери десетичната дроб, която е еквивалентна на start fraction, 2, divided by, 3, end fraction.
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.