If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху превръщане на обикновени дроби в периодични

Преговори превръщането на обикновени дроби в периодични десетични дроби и след това опитай няколко задачи за упражнение.

Преобразуване на обикновени дроби в десетични

За да превърнем една обикновена дроб в десетична, разделяме числителя на знаменателя.
Пример:25
25=2:5
  0,45)2,00000000-0020-20000
25=0,4

Представяне на обикновени дроби като периодични

Обаче това не винаги върши работа толкова добре.
Понякога, когато разделим числителя на знаменателя, става ясно, че цифрите ще продължат да се повтарят. В този случай пишем отговора като периодична десетична дроб.
В отговора пишем чертичка върху повтарящите се цифри, за да покажем, че се повтарят.
Пример:49
49=4:9
  0,44449)4,00000000000-0040-360040-36 000040-3600004
Без значение колко дълго продължаваме да делим, 4 ще продължи да се повтаря в частното.
49=0,(4)
Искаш ли да научиш още за преобразуването на обикновени дроби в десетични? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Избери десетичната дроб, която е еквивалентна на 23.
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.