If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху превръщане на периодични десетични дроби в обикновени

Преговори превръщането на периодични дроби в обикновени и след това опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Представяне на десетични дроби като обикновени

За да превърнем една десетична дроб в обикновена, пишем числото след десетичния знак като числител и пишем стойността на позицията му като знаменател.
Пример 1: 0,07
0,07 са 7 стотни. Така че пишем 7 върху 100.
0,07=7100

А как се превръщат периодичните дроби в обикновени?

Нека разгледаме един пример.
Напиши 0,(7) като обикновена дроб.
Нека x се равнява на десетичната дроб:
x=0,7777
Образуваме второ уравнение, при което цифрите след десетичната запетая са идентични:
10x=7,7777x=0,7777
Изваждаме двете уравнения:
9x=7
Намираме x:
x=79
Спомни си от първата стъпка, че x е равно на периодичната десетична дроб, така че:
0,(7)=79
Искаш ли да научиш повече за преобразуването на периодични дроби в обикновени? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Напиши като обикновена дроб.
0,(2)=?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
  • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
  • смесено число като 1 3/4

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.