Основно съдържание

Преговор върху превръщане на периодични десетични дроби в обикновени

Преговори превръщането на периодични дроби в обикновени и след това опитай да решиш няколко задачи за упражнение.