Основно съдържание

Числа и операции

Упражнения
Представяне на обикновени дроби като периодични десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Превръщане на периодични десетични дроби в обикновени дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Превръщане на многоцифрени периодични десетични дроби в обикновени дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Квадратни корениОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Кубични корениОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Уравнения с квадратни и кубични корениОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Корени от десетични и обикновени дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Предизвикателство за квадрат и кубОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Математиката се отнася изцяло до числа (като 89 и 3.14) и операции (като събиране и умножение). В тези уроци ще научим повече за някои видове числа и някои видове операции.