If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Представяне на обикновени дроби като периодични десетични дроби

Задача

Избери десетичната дроб, еквивалентна на start fraction, 27, divided by, 32, end fraction.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?