If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Уравнения с корен квадратен: десетични и обикновени дроби

Задача

Намери решението(ята) на следното уравнение.
b, squared, equals, start fraction, 16, divided by, 121, end fraction
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?