Основно съдържание

Раздел: Решаване на уравнения с едно неизвестно

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1100 точки за майсторство!

За този урок

Нека научим как да решаваме по-сложни уравнения от няколко стъпки като 4x + 5 = 6x -7.