Решаване на уравнения с едно неизвестно

Упражнения

Упражнение за линейно уравнение,използващо отсечкаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнение за алгебрична средна точка на отсечкаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения с уравнения с кръстни ъглиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения за уравнения за събиране на ъглиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Нека научим как да решаваме по-сложни уравнения от няколко стъпки като 4x + 5 = 6x -7.