Основно съдържание

Системи от уравнения

Учи
Упражнения
Системи от уравнения с елиминиранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнение за системи от уравнения с елиминиранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Еквивалентни системи от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Брой на графичните решения на система от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Брой на алгебричните решения на една система от уравненияОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Текстови задачи за годиниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи със системи от уравнения: кулминацияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

"Система от уравнения" е когато работим с повече от едно уравнение по едно и също време. Тези уроци ни показват как да въвеждаме и решаваме системи от уравнения.