If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Хомотетия и свойства

Задача

Триъгълник ABC е изображението на ABC при хомотетия с център точка P и коефициент на хомотетия 14.
Определи дали са верни или грешни следните твърдения относно свойствата на ABC и ABC.
Дължините на AB и AB са равни.
Мерките на C и C са равни.