Основно съдържание

5 клас (САЩ)

Търсиш си мисия? Кликни тук, за да започнеш или да продължиш работа по мисията за 5 клас (САЩ).

Започни
Често срещани десетични и обикновени дроби

Да научим за често срещани обикновени дроби и техните десетични форми като 1 /2 = 0,5, 3/4 = 0,75, и 2/5 = 0,4.
Започни да учиш