Започни

Често срещани десетични и обикновени дроби
Да научим за често срещани обикновени дроби и техните десетични форми като 1 /2 = 0,5, 3/4 = 0,75, и 2/5 = 0,4.
Започни да учиш