If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за умножение на дроби

Задача

Ерик започва да тренира бягане. В таблицата по-долу той записва пробяганите от него мили всеки ден през тази седмица.
В понеделник Ерик пробягва start fraction, 5, divided by, 7, end fraction от разстоянието, изминато в сряда.
В таблицата по-долу запиши изминатите в понеделник километри.
ДенИзминати километри
Понеделник
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Срядаstart fraction, 9, divided by, 10, end fraction
Петък1, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction
Заседна ли?
Заседна ли?