Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:28

Нагледно представяне на числови редици

Видео транскрипция

Дадени са следните начални числа и правила за две числови редици. За първата числова редица, x, началното число ще бъде 1, а правилото е добавяне на 1 след това. За числовата редица y началното число ще бъде 5, а правилото ще бъде добавяне на 5 след това. Попълни таблицата с първите 3 стойности на x и y. След това нанеси двойките (x; y) на графиката по-долу. Да видим най-напред числовата редица х. Казано е, че началното число трябва да е 1. Значи началното число е 1, а правилото, за да получим следващото число, е да добавим 1. 1 плюс 1 е 2. 2 плюс 1 е 3. Доста лесно. Сега да видим числовата редица y. Дадено е, че началното число ще бъде 5. Започваме с 5, а след това правилото, за да получим следващото число, е да добавим 5. Значи 5 плюс 5 е 10, 10 плюс 5 е 15. Сега трябва да нанесем тези точки на графиката. Да видим, нанасяме ги като наредени двойки, тук ще имаме точка (1; 5). При нея х е 1, y е 5. Виждаме, че тук х е 1, y е 5. Когато х е 2, y е 10. Когато х е 2, y е 10, а когато х е 3, y е 15, виждаме това. За всяка точка, която местим надясно, за всяко увеличение по хоризонтала, когато увеличаваме х, увеличаваме y с 5. Увеличаваме х с 1, увеличаваме y с 5. Сега трябва да направим едно последно нещо, за да отговорим на въпроса. Елементите на числовата редица y са, празно място, умножено по елементите на числовата редица х. Виждаш веднага, този елемент 5, е 5 пъти по 1. 10 е 5 по 2. 15 е 5 по 3, това има смисъл. Започнахме с 5 пъти по-голямо число, а тук добавяш всеки път по 1, и виждаме, че визуално тук добавяме по 1 всеки път, докато тук добавяме 5 пъти повече всеки път. Всеки път добавяме 5. Елементите на числовата редица y са 5 пъти по елементите на числовата редица х. Правилен отговор.