Обикновени дроби

Зареждане
Зареждане
Зареждане

Упражнения

Нагледно представяне на умножението на обикновени дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Умножение на обикновени дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Лице на правоъгълник, когато дължините на страните са обикновени дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане