Основно съдържание

Обикновени дроби

Упражнения
Нагледно представяне на умножението на обикновени дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на обикновени дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на правоъгълник, когато дължините на страните са обикновени дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи се да събираш, изваждаш, умножаваш и делиш дроби и смесени числа.