Основно съдържание

Метрични единици за дължина (мм, см, м и км). Преговор.

Преговори колко е дължината на милиметъра, на сантиметъра, на метъра и на километъра и как да преминаваш между тях.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Преобразуване на мерни единици

Сортирай по: