If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:23

Преобразуване на мерни единици

Видео транскрипция

16 течни унции плюс 3 пинти плюс 4 кварти са равни на колко галона? Тук има непознато нещо, и то е, че досега не сме срещали това 16 течни унции. Срещали сме унции преди, но не и течни унции. И всъщност те са много различни неща. Течните унции са мярка за обем. Течните унции измерват обем – точно като чаши, пинти, кварти и галони. Докато унциите измерват тегло. Това може би ще ги направи по-объркващи, а може пък и по-малко объркващи, но се случва течната унция вода, на стандартна температура и налягане, да тежи малко повече от стандартната унция. Затова те са горе-долу близки. Течната унция вода не е толкова различна по тегло от унцията, но двете са фундаментално различни неща. Това е обем. Това е тегло. Можеш да разсъждаваш за течната унция по няколко начина. Единият е, че имаш 8 – нека го напиша тук – имаш 8 течни унции в една чаена чаша (ч.ч.). Тъй като има 2 чаени чаши в една пинта, ще имаме 16 течни унции за пинта. Можеш да го разглеждаш и по двата начина. Можеш да кажеш също така, че има 32 течни унции за кварта. И можем да умножим това по 4 и да получим колко течни унции има в един галон. Унциите, които са единица за тегло – има 16 унции в един фунт. Понеже ти казах, че течната унция е малко повече от унция, можеш да предположиш, че една пинта вода – при стандартна температура, налягане и т.н., ще тежи малко повече – почти фунт или всъщност малко повече от фунт, но ще бъде горе-долу равно на един фунт. Това е нещо, което може да опрости, или пък да усложни, нещата. Нека сега видим задачата. Имаме 16 течни унции. Вече ти казах, че в една пинта има 16 течни унции. 16 течни унции, нека го напиша тук. 16 течни унции по – сега искаме течните унции да се унищожат – тоест искаме течни унции в знаменателя; по течни унции (в знаменател). Колко течни унции има в една пинта? Искаме пинта в числителя, така че това и това да се унищожат. Видяхме, че има 16 течни унции в пинта – или това е 1/16 от пинта в една течна унция. По който и да е начин видяхме, че това и това се задраскват. 16 върху 16, защото това е 16 по 1, разделено на 16, е равно на 1 пинта. Знаем това. 16 течни унции са равни на пинта. Ако имаме 16 течни унции тук, това ще бъде 1 пинта тук. Имаме 1 пинта плюс още 3 пинти – ако съберем всичко заедно дотук – получаваме 1 пинта плюс 3 пинти е 4 пинти. Сега имаме 4 пинти, нека ги превърнем в кварти. Знаем, че в една кварта има 2 пинти. Искаме пинтите да се задраскат. 1 кварта е 2 пинти или 1/2 кварта за пинта. Написахме го по този начин вместо 2/1, защото искаме квартите в числител, а пинтите в знаменателя, така че това и това да задраскват. Има логика. Превръщаме по-малка единица в по-голяма и получаваме по-малко от нея. Реално разделяме на 2. 4 по 1/2, или 4, делено на 2, е равно на 2 кварти. Цялата тази част тук, тези 4 пинти, са равни на 2 кварти. Това е 2 кварти. Можем да го онагледим. Комбинацията от тези 2 прави 1 кварта, 4 от тях ще бъдат 2 кварти. Тук имаме 2 кварти плюс още 4 кварти. Цялото количество от 2 кварти плюс тези 4 кварти ще бъде равно на 6 кварти. Цялото количество е 6 кварти. И трябва да превърнем това в галони. Нека го напиша тук. Имаме 6 кварти и искаме да ги превърнем в галони. Искаме галони в числителя и искаме кварти в знаменателя – това се задрасква с квартите, когато ги умножим. Колко кварти има в 1 галон? 1 галон е 4 кварти. Или една кварта е 1/4 от галон. Можем да умножим. Квартите се задраскват. Имаме 6 по 1/4, което е 6/4 галона. Можем да опростим това. Можем да разделим числителя и знаменателя на 2. Това е същото нещо като 3/2 галона. 3/2 тук ще бъде приемлив отговор. Това ще бъде 3/2 галона. Ако искаме да го напишем като смесено число, 3, делено на 2, е 1 с остатък 1. Значи е 1 и 1/2 галона. Всяко от тези ще е приемлив отговор.