If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Стойност на цифрите и десетични дроби

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Умножение и деление на цели числа с 10, 100 и 1000Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2100 точки за майсторство!

За този урок

За да можем наистина да разберем какво представляват десетичните дроби, трябва да разберем какво означава стойността и позицията на цифрите в числото. Целта на този урок е да свърже стойността на цифрите в десетичните дроби с идеята за умножение по 10.