Зареждане

Видео транскрипция

Джоуи е използвал 0,432 фунта сирене, за да направи за вечеря макарони със сирене, като можем да кажем също, че това са 432 хилядни фунта сирене за направата на макарони със сирене за вечеря. Закръгли количеството сирене до най-близката десета. Значи количеството сирене е 0,432 фунта, като просто запомни позициите тук. Това са 4 десети, следователно това е редът на десетите. Това е редът на стотните, като всички тези изрази са в множествено число. Имаме десети, стотни, а това тук са хилядни, редът на хилядните. Искаме да закръглим до най-близката десета. Ще закръглим до най-близката десета. Придвижваме се с едно място надясно. Ако е 5 или по-голямо, закръгляме нагоре. Това ще стане 5. Ако е по-малко от 5, което е в случая тук, ще закръглим надолу само до 4 десети. Следователно тъй като 3 е по-малко от 5, ще закръглим надолу и ще получим 0,400 или бихме могли да го напишем 0,4, или можем да го напишем като 4 десети от фунта. Нека решим още една. Домашният любимец охлюв на Елиза изминава 2,197 метра за един ден. Закръгли разстоянието до най-близката стотна. Спри видеото на пауза и виж, дали можеш да го направиш. Закръгли разстоянието до най-близката стотна. Имаме 2,197. Това е редът на стотните ето тук, така че ако ще закръгляме до най-близката стотна, ще отидем с една позиция надясно. Ако тази една позиция надясно е 5 или по-голямо от 5, закръгляме нагоре, а 7 е 5 или по-голямо, следователно ще закръглим нагоре. Сега нещо интересно, защото ако закръглиш 9 нагоре, получаваш 10, но не можеш да сложиш цяло 10 тук. Така че единият от начините да го разглеждаме, е че тук имаме 19, така че закръгляш нагоре, ще имаме 20. Или разглеждано по друг начин, ако закръглим 9 нагоре, трябва да отидеш на следващата десета. Така че това ще бъде 2 цяло и... Можеш да разглеждаш това като 19 стотни, или 19 стотни и 7 хилядни, така че сега ще закръглим нагоре до 20 стотни, и получаваме 2,20. Закръгляме до най-близката стотна, което можеш да напишеш и като 2,2, но за да поясним, че закръгляме до най-близката стотна, ще напишеш 2,20. По-нататък през живота ти това може да има значение, за да ти покаже в действителност до какво закръгляш. Нека решим още един пример тук. Касандра прекарва 6,75 часа всеки ден в училище. Закръгли времето до най-близкия час. Добре, имаме 6,75, така че може да ти изглежда малко объркано и всъщност ти препоръчвам да спреш видеото на пауза отново, и да се опиташ да я решиш самостоятелно. Може да изглежда малко объркано, защото не се казва да закръглим до най-близката десета или стотна, или единица, или десетица, или стотица. Казано ни е до най-близкия час, но в този случай часът е в реда на единиците. Щом ще закръгляме до най-близкия час, това е друг начин да кажем, че закръгляме до най-близката единица. Така че ще закръглим до най-близката единица. Отиваме с една позиция надясно. Трябва да погледнем реда на десетите. Ако това е 5 или по-голямо, закръгляме нагоре. Добре, 7 е 5 или по-голямо, така че закръгляме нагоре до следващия час, което ще бъде 7, така че имаме 7 часа. Ако това беше 6,49999, още веднъж ако закръгляме до най-близкия час, се изместваме с една позиция надясно. Няма значение, че имаме всички тези деветки тук. Ще кажем - 4 е по-малко от 5. Следователно трябва да закръглим надолу. И ще закръглиш надолу до следващия час. Добре, следващият час е под 6,499999, 9, 9, 9, 9, е 6 часа, но в този случай имахме 7 на реда на десетите, което определено е по-голямо или равно на 5, така че ще закръглим нагоре до следващия час, което е 7 часа.