If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на цяло число на десетична дроб (визуално)

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще пресметнем колко е 3 делено на нула цяло и седемдесет и пет стотни (0,75). Ще ти дам една малка подсказка, преди да поставиш видеото на пауза. Представи си, че тук имаме три цели, които можем да разглеждаме като три единици, но дали можем да ги представим като стотни? Ако ги изразим като стотни, тогава можем да се запитаме на колко групи по 75 стотни можем да разделим тези 300 стотни. Колко еднакви групи по 75 стотни има тук? За да ти помогна в разсъжденията ти – тук съм направил една визуализация, в която три цели са разделени на равни групи по 75 стотни. Постави видеото на пауза и използвай това, което е дадено, използвай тази визуализация като подсказка, за да пресметнеш три делено на нула цяло и седемдесет и пет стотни. Сега да го пресметнем заедно. Казах, че в началото имаме три единици, или три цели, както искаш ги разглеждай, които можем да разделим на седемдесет и пет стотни, като се запитаме колко равни групи по 75 стотни се съдържат в тези три цели. Представихме си тези три цели като стотни, и според начина на оцветяване те всъщност вече са разделени на четири равни групи по 75 стотни. Можеш да ги преброиш – десет, двайсет, трийсет, четирийсет, петдесет, шейсет, седемдесет и после още пет стотни. Значи това тук е една група от 75 стотни. После в зелено имаме друга група от 75 стотни. Имаме десет, двайсет, трийсет, четирийсет, петдесет, шейсет, седемдесет, а после седемдесет и пет, значи това тук – ще го оцветя, за да можем да го виждаме. Това ето тук е втора група от 75 стотни. Това тук е първата група. После това тук е трета група, като всички тези групи са равни на 75 стотни, а това тук е четвърта равна група от 75 стотни, която е оцветена отново в зелено. На колко равни групи по 75 стотни можем да разделим три цяло? Очевидно това частно е равно на четири.