If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с няколко стъпки за превръщане на единици (американски стандарт)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Андреа набрала 21 фунта праскови от овощната си градина. Тя разделила прасковите поравно между 4 по-големи кошници.
По колко унции праскови е сложила Анреа във всяка кошница?
1 фунт =16 унции
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
унции