If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Една и съща дължина в различни единици

Научи как можем да представим дължината 4,5 ярда чрез различни мерни единици. Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Трябва да намерим колко инча има в 4 и 1/2 ярда. Можем да направим това по няколко начина. Единият е да намерим колко инча има в 4 ярда и колко инча има в 1/2 ярд. И това всъщност е 4 + 1/2 ярда. Или можем да превърнем това първо в неправилна дроб и след това да преобразуваме. Но преди дори да направя това, нека помислим колко инча има в един ярд. Така, ако имам 1 ярд, знаем, че има 3 фута за всеки ярд. Затова умножавам по 3. Най-лесният начин да разглеждаме това е, че ще имаме по-голяма стойност тук и също ще искаме тези мерни единици да се съкратят. Така, ярдът се съкращава с ярда. Имаме един ярд е равен на три фута. Това го знаем вече, просто съкращаваме мерките. И колко инча има в един фут? Знаем, че в 1 фут има 12 инча. И прилагаме същата логика тук. Инчът е по-малка мерна единица. Така че има логика да умножаваме по 12. 3 фута ще бъдat повече инчове; така че умножаваме по 12, и освен това тези единици се съкращават. Фут в числителя, фут в знаменателя. 3 по 12, делено на 1, е 36 инча. Може да знаеш отговора вече, но е добре да знаеш, че можем да съкратим единиците ето така. Сега знаем, че 1 ярд е равен на 36 инча. Или в 1 ярд има 36 инча. И сега можем или да разложим, или да превърнем това в неправилна дроб. Първо ще го разложа на 4 ярда + 1/2 ярд. 4 ярда ще бъде равно на 4, умножено по 36 инча за ярд. Ярд и ярд се съкращават. 4 по 36 е 120, плюс 24, става 144 инча. Това е само за 4-те ярда. След което, ако разгледаме 1/2 ярда, 1/2 ярд по 36 инча за ярд, ярдовете се съкращават, 1/2 от 36 ще бъде 18 инча. 4 и 1/2 ярда е същото като 4 ярда + 1/2 ярда, което е същото като 144 инча + 18 инча. Това ще е равно на – нека съберем тук вдясно. 144 плюс 18 – 4 плюс 8 е 12, 4 плюс 1 е 5, имаме 1 наум, така че ще стане 6; И тук имаме 1. Когато ги съберем, получаваме 162 инча. Друг начин да направим това е да го превърнем в неправилна дроб и след това да умножим. Нека го направим и по този начин. Ако имам 4 и 1/2 от нещо – нека го напиша. Търся подходящ цвят. 4 и 1/2 е същото като – 4 е същото като 8/2; Нека го напиша така – 4 и 1/2 е същото като 4 + 1/2. Което е същото като – искаме да имам същия знаменател като при тази 1/2 тук. 4 ще е същото като 8/2. Или можем да кажем, че 4/1 е същото като 8/2 – ако искаме да имаме общ знаменател, следователно 8/2 + 1/2. Всъщност нека го напиша така, за да разбереш наистина какво правим. 4 е същото като 4/1. Става 4/1 плюс 1/2. Общият знаменател е 2. Така 4/1 е същото като 8/2, плюс 1/2, което ще е равно на 9/2. Направих го по този начин, който отнема повече време, за да разбереш наистина как превръщаме, защо е така интуитивно логично, че 4 и 1/2 е същото като 9/2. По-прост начин да го разгледаме е: 4 по 2 е 8; 8 плюс 1 е 9. Това дава 9/2. Така, имаме 9/2 ярда, които искаме да превърнем в инчове. 9/2 ярда в инчове... 9/2 ярда по 36 инча на ярд. Ярд в числителя, ярд в знаменателя. Оставаме с 9/2 по 36 – можем да кажем по 36/1, ако искаме – по 36/1 инча за всеки ярд. 36 е равносилно на 36/1. Остават ни само инчове като мерна единица. Можем да опростим това по няколко начина. Най-лесният начин може би е да разделим числителя и знаменателя на 2. Имаме 9 по 36 върху 2 по 1, или – върху 2 – инча. Можем да разделим числителя и знаменателя на 2, за да опростим. И двете се делят на 2. 36, делено на 2, е 18. 2, делено на 2, е 1. Получаваме 9 по 18 инча. И можем просто да умножим. Нека го направя тук. 18 по 9. 8 по 9 е 72. 1 по 9 е 9, плюс 7, е 16. Така че получаваме 162 инча. Всичко се опростява до 162 инча. И сме готови!