If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изразяване на десетични дроби по различни начини

Изразяване на десетични дроби по различни начини.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В задачата се пита кои два от дадените изрази имат същата стойност като 8,76. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно да отговориш. Добре, сега да отговорим заедно. Преди даже да разгледам предложените варианти за отговор, искам да разбера какво точно представлява това число, така че ще го запиша. Дадено е 8,76, като има няколко начина, по които можем да го разглеждаме – стойностите на различните цифри, това тук е мястото на единиците, а ето тук е мястото на десетите, а след него вдясно е мястото на стотните. Значи можем да представим числото като осем цяло и седем десети и шест стотни, или осем единици плюс седем десети, плюс шест стотни. Това е точно същото като написаното ето тук. Осем единици, седем десети и шест стотни, така че със сигурност избирам този отговор. Вторият вариант изглежда като разложен на множители, но преди да го разгледаме, да видим как можем да разсъждаваме ето тук. Ако искаме да запишем същото това нещо, но разложено на множители – осем единици е равно на осем по едно – всъщност ще използвам различни цветове, за да се вижда откъде идват нещата. Значи осем по едно, това е равно на осем единици, след което трябва да добавим седем десети, което е плюс седем по 1/10, значи седем десети, плюс – ще използвам оранжево – плюс шест стотни, това е шест по една стотна, шест стотни. Това е даденото ни число, което е разложено на множители, което те са дали ето тук, което е същото като нашето, така че ограждам този вариант. Ако решаваш това самостоятелно, в Кан Академия е достатъчно просто да избереш два отговора, но сега ще разгледаме и другите варианти, за да видим дали можем да запишем числото като тези варианти или защо това са грешни отговори. Ако искаме да представим числото като сбор на всяка от частите на десетичната дроб, тези осем единици ще запиша като осем, после седем десети са плюс 0,7, това са тези седем десети тук, а тази част, тази част и тази част – всички те са равни, и последно, но не по значение, имаме шест стотни, така че плюс стотните – това са единици, това са десети, а това е цифрата на стотните, така че имаме шест стотни. Този сбор е равен на първоначалното ни число, но те не са написали това тук, написано е осем единици, написали са седем десети, но не са написали шест стотни, а са написали шест хилядни ето тук. Значи изключваме този отговор. Ако искаме да запишем числото с думи, това са осем – ще използвам неутрален цвят – после казваме седем десети и шест стотни, но най-често по принцип се изразява като най-малката част, която имаме, или най-голямата точност, която използваме, така че ще кажем седем десети като 70 стотни, като можем да разглеждаме това цялото нещо като 76 стотни, значи става осем цяло и седемдесет и шест стотни. Но това, което е написано ето тук, е осем цяло, но вместо 76 стотни, са написали осем цяло и 67 стотни, което е малко заблуждаващо, така че изключваме този вариант.