If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Визуално представяне на прегрупирането на десетични дроби

Сал използва квадратна мрежа, онагледяваща стойността на цифрите в числото, за да прегрупира десетични дроби.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще разгледаме стойността на цифрите според мястото им в десетични дроби, а по-точно ще разсъждаваме как можем да прегрупираме стойностите от едно място на друго, което ще е много полезно по-късно в живота ти, когато правиш пресмятания с десетични дроби. Първо да разгледаме кое е това число ето тук. Всеки квадрат представлява единица или едно цяло, така че кое е това число? Виждаме, че тук има три цели единици, затова записвам тук три, а после ето тук имаме едно цяло, разделено на десет равни части, тези вертикални стълбове, всеки от които е една десета, а четири от тях са оцветени, така че това е три цяло, четири десети и тази част ето тук, която е едно цяло, разделено на 100 равни части. Това е решетка 10 на 10, виждаме, че има едно, две, три, четири, пет, шест, седем оцветени такива части. Това са седем стотни, значи числото е 3,47 или три цяло и четири десети и седем стотни, или три цяло и четиридесет и седем стотни. Сега да потърсим други начини, по които можем да представим стойностите на различните позиции. Ще направя една таблица. Не мисля, че ще ми е нужно цялото това място, но да видим – в първата колона тук имаме нашите единици, това е мястото на единиците, после имаме мястото на десетите и мястото на стотните. Трябва малко да го извия за да го събера. Това, което току-що казахме, е, че това е много лесно. Това са три единици, четири десети и седем стотни. Но дали има други начини, по които да разглеждаме това число? Например, има ли начин да го представим вместо като три единици, като две единици, отново имаме седем стотни, но колко десети ще имаме, за да изразим същата стойност на числото? Постави видеото на пауза и помисли върху това. Добре, сега да го решим заедно. За да ни е в помощ, ще поставя тук същата илюстрация. Сега, за разлика от три единици, сега имаме две единици, така че можем да кажем, че това са две единици ето тук, нашите две единици. Тук имаме седем стотни. По същество можем да изразим всичко, което е останало, като десети. (загражда на екрана останалите два квадрата) Как можем да изразим цялата тази стойност като десети? Това е една единица, която можем да представим като 10/10. Искам да поясня. да видим дали мога да оцветя това с този зелен цвят, ето така, готово. Оцветявам с този зелен цвят, а после ще начертая куп линии тук, като искам да поясня, ще го начертая на ръка, значи това е едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и десет. Правилно ли го направих? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Не успях да ги направя така прави, както исках, но това трябва да са десет равни части, но мисля, че разбираш какво е, нищо че го начертах на ръка. Обърни внимание. Взех съвсем същата стойност, но направих прегрупиране. Прегрупирах тази единица тук като десети. Колко десети са това? Имаме десет десети плюс четири десети. Оцветил съм общо четиринадесет десети. Това е интересно. Да разгледаме различен пример. Да си представим друг сценарий. Да си представим случай, в който отново имаме три единици, но този път вместо седем стотни нека да имаме 27 стотни. В този случай колко десети ще имаме? Постави видеото на пауза и помисли върху това. Добре, да вземем същото число. Сега да помислим какви прегрупирания можем да направим между различните позиции. Тук имаме три единици, точно като в първия случай, имаме три единици. Но сега имаме 27 стотни. В допълнение към тези седем стотни имаме още двадесет стотни някъде. Най-естественото място, е те да са ето тук, а 20 стотни е равно на две десети. Така че сега можем да превърнем тези две десети в стотни, така че ще ги оцветя малко. Ще превърна тези десети ето тук в стотни. Правилно ли го направих? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Ето така. Това плюс това дава нашите 27 стотни, а колко десети ни останаха? Имаме две десети, две десети. В този случай прегрупирахме две от десетите и ги изразихме като стотни. Значи две десети стана двадесет стотни, прибавихме към седем стотни и получихме 27 стотни. Надявам се, че разбра това.