If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Подреждане по големина на десетични дроби, дадени с точност до хилядни

Сал подрежда по големина четири десетични дроби, зададени с точност до хилядни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадени са ни четири числа и искам да вземеш лист хартия и писалка, да поставиш видеото на пауза и да опиташ да подредиш тези числа от най-малкото към най-голямото. Най-малкото число да бъде отляво, после да стават по-големи и по-големи, и най-голямото число да бъде накрая отдясно. Постави видеото на пауза и направи това. Добре, сега да го направим заедно. Начинът, по който аз предпочитам да го решавам, е да започна от най-голямата стойност, от цифрата с най-голяма стойност, и така да сравнявам числата. След това отивам надясно към все по-малки и по-малки стойности на цифрите. Можем да започнем от мястото на единиците. Това число има нула единици, това число има нула единици, това число има нула единици, и това число има нула единици. Мястото на единиците не ни помага особено за подреждането. След това отиваме на мястото на десетите. Това число има седем десети. Това число има нула десети. Само от това разбираме, че второто число е по-малко от първото число. Това има седем десети, а това има нула десети. Няма значение какво се случва на позициите след тази, които са надясно от тази позиция. Това число тук също има седем десети, точно като първото число. Последното число също има седем десети. От сравняването на единиците и после на десетите разбрахме, че това число ето тук е най-малкото от четирите числа. Те всички имат нула единици, но това има и нула десети. Ще го запиша тук, 0,074. Сега да отидем на мястото на стотните. Значи това число има нула стотни. Вече подредихме това число. Това число има седем стотни. После това число, това може би не е очевидно, но можеш да разглеждаш стотните като нула. на мястото на стотните просто поставям нула, което не променя стойността му. Значи това число също има нула стотни. Тези три числа имат еднакъв брой единици и десети, но това число тук има седем стотни, докато другите две имат по нула стотни. Така че това е най-голямото от четирите числа. Това число е по-голямо от другите две числа, заради цифрата на стотиците. Няма значение какво се случва на мястото на хилядните или по-нататък. Значи числото 0,77 поставям ето тук. Това число го разгледахме, а сега остана само да сравним тези две числа, които имат еднакъв брой единици, десети и стотни. Затова ще сравним мястото на хиладните. Това число има седем хилядни. Това число има нула хилядни. Значи това число е по-малко от първото число ето тук. Ще запиша следващото число, 0,7, което е третото най-малко. А второто най-голямо число е това ето тук, 0,707, и задачата е решена. Основното нещо е да сравним тези цифри в числото, които имат най-голяма стойност, първо гледаме цифрите с най-голяма стойност, и въз основа на това продължаваме надясно, за да сравним цифрите с по-малки и по-малки стойности.