If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Подреждане по големина на десетични дроби

Сал подрежда по големина десетични дроби, зададени с точност до хилядни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще решим няколко примера с подреждане на числа, сред които ще има десетични дроби. Нека са дадени числата 1,001, 0,113 и 1,101. Искам да подредиш тези числа от най-малкото до най-голямото. Вземи лист хартия и опитай да ги подредиш, преди да го направим заедно. Добре, сега да решим примера заедно. Начинът, по който аз бих подредил числата е да намеря стойността на най-високата позиция, която е обща за числата. В този случай всички числа съдържат единици. Когато разгледаме първото число, то има нула единици, а това тук има една единица. Числото, което съдържа най-малко единици, ще бъде най-малкото число. Значи това число тук е най-малкото от тези три числа. Ще го запиша ето тук. 0,113. Сега да видим кое е следващото число между 1,001 и 1,101. Сега разглеждаме следващата позиция. Да разгледаме цифрите на десетите, защото тези две числа имат равен брой единици. Затова отиваме на мястото на десетите, това число има нула десети, а другото има една десета. Значи това число тук е по-голямото от двете. То съдържа повече десети. Двете числа имат равен брой единици, но това има повече десети. После няма значение какво се случва надясно от позицията на десетите. Значи следващото най-малко число, ако ги подреждаме от най-малкото до най-голямото, следващото е 1,001. И накрая, но не по значение, остана това число – то е най-голямото, 1,101. Да решим още един пример. Нека са дадени числата 0,424, 0,343 и 0,443. Постави видеото на пауза и опитай да ги подредиш самостоятелно от най-малкото до най-голямото число. Повтарям, че тук важното е винаги първо да намерим най-голямата позиция и после да сравним, след което продължаваме надясно, ако имаме равенство. Добре, да решим примера заедно. И трите числа имат нула единици, така че тук имаме равенство, и позицията на единиците не ни казва много. Сега отиваме на позицията на десетите. Тук имаме четири десети. Тук има три десети. Тук има четири десети. Дори не е нужно да гледаме стотните или хилядните. Това число има най-малко десети. Поставяме го последно, или това е най-малкото от трите числа – 0,343. Вече използвахме това, сега да сравним тези две числа. Те имат еднакъв брой единици, имат еднакъв брой десети, така че отиваме на позицията на стотните. Тук имаме две стотни, а тук имаме четири стотни. Това число има по-малко стотни от това. Значи числото отляво ще бъде следващото най-малко число. На второ място е числото 0,424. И накрая, но не по значение, е това число тук, което има същия брой единици като другите две. Но то има повече десети от средното число и еднакъв брой десети като числото отляво. После виждаме, че това число има повече стотни от лявото число ето тук. Значи това е най-голямото число, 0,443. Готово!