If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стойност на цифрата според мястото ѝ в числото

Задача

Каква стойност представя start color #01a995, 8, end color #01a995 в числото 2, start color #01a995, 8, end color #01a995, 1, comma, 9 ?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
  • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Заседна ли?
Заседна ли?