If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разлагане на десетични дроби

Задача

Представи израза
left parenthesis, 7, dot, 10000, right parenthesis, plus, left parenthesis, 1, dot, 1000, right parenthesis, plus, left parenthesis, 5, dot, 100, right parenthesis, plus, left parenthesis, 9, dot, start fraction, 1, divided by, 10, end fraction, right parenthesis
като десетична дроб.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Заседна ли?
Заседна ли?