If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Умножение и деление

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Умножение на десетични дроби със закръглянеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Нагледно умножение на десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на десетични дроби като 0,56x4Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на десетични дроби като 0,6x0,4Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение на десетични дроби като 1,7x0,12Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Упражнения
Деление на десетични дроби със закръглянеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Нагледно деление на десетични дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели цели естествени числа като 7÷5, за да получиш десетична дробОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели цели естествени числа като 63÷12, за да получиш десетична дроб Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели десетични дроби като 1,86÷2Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели десетични дроби като 16,8÷40 като изнесеш пред скоби 10Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели цели естествени числа като 80÷200, за да получиш десетична дробОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели десетични дроби като 0,72÷0,08Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели десетични дроби или цели естествени числа на 0,1 или 0,01Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели десетични дроби като 1,32÷0,12Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2200 точки за майсторство!

За този урок

Тези уроци ще ти помогнат също да се почувстваш уверено при умножението и делението десетични дроби, умножението на многоцифрени цели числа, деление и решаването на текстови задачи.