If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:38

Приблизително изчисляване на произведения на многоцифрени числа

Видео транскрипция

В това видео искам да се упражним малко в приблизителното изчисляване на произведение от многоцифрени числа, като няма по-добър начин да се упражним от това просто да опитаме сами. Тук е казано да се изчисли приблизително колко е 29 по 3198. Защо не спреш видеото на пауза и не опиташ да го изчислиш? Разбира се, можеш да го направиш като го умножиш на лист хартия или с помощта на калкулатор, но ще е полезно умение, ако се опиташ да го направиш наум. Виж дали можеш да изчислиш приблизително колко ще бъде това. Преди дори да погледна отговорите, бих казал, че това ще бъде приблизително равно на... Да видим, 29 е изключително близко до 30, а след това мога да го умножа по – мога или да го умножа по 3200, което е доста близо до 3198, или, ако исках още по-грубо закръгляне, можех да кажа, че това грубо е равно на 30 по 3000. Ако изчисля колко е 30 по 3 000, 3 по 3 е равно на 9 и след това имаме 1, 2, 3, 4 нули. 1, 2, 3, 4 нули. Всъщност приблизителното ми закръгляне се оказва, че го има точно тук – 90 000. Ако исках малко по-добро приближение, можех да кажа, че това е приблизително равно на 30 по 3200, като това също можеш да го изчислиш наум. Можеш да кажеш колко е 3 по 32? Това ще бъде 96 и след това имаш 1, 2, 3 нули. 1, 2, 3 нули, така че това ще бъде малко по-добро закръгляне. Ако получиш това, най-близкият отговор тук отново ще бъде 90 000. Нека решим още един пример. Тук се иска да изчислим приблизително колко е 137 по 18. Спри видеото отново на пауза и виж дали можеш да го изчислиш. Опитай се да го направиш наум. Тук отново има много начини да го направим. Начинът, по който аз бих го направил, е да кажа, че това е доста близо до 140 по 20. И тогава това ще бъде равно на – 14 по 2 е 28, като след това имаме 2 нули, така че ще бъде грубо равно на 2800. Но когато погледна отговорите тук, няма 2800, и може би най-близкият отговор е 2000, така че това може да е приблизителният отговор. Друг начин, като това явно е начинът, който са използвали, и са направили дори още по-грубо приближение. Закръглили са го до най-близката стотица и са казали, че това е приблизително равно на 100 по – закръглили са това до най-близката десетица – 100 по 20, което е дори още по-лесно за пресмятане наум, е равно на 2000, което е този отговор, който имат точно ето тук.