If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение на смесени числа по цели числа

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да опитаме да пресметнем колко е 2 цяло и 1/4 по 3. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно. Има различни начини, по които можем да пресметнем това произведение. Единият начин е да кажем, че когато умножаваме някакво число по три, това означава, че взимаме три пъти това число и събираме. Значи това е равно на 2 цяло и 1/4 плюс 2 и 1/4, плюс 2 и 1/4. Можем да кажем, че всяко от тези числа 2 цяло и 1/4 е 2 плюс 1/4, плюс 2, плюс 1/4, плюс 2, плюс 1/4. Тук просто представих всяко число 2 цяло и 1/4 като сбор на 2 и на 1/4. След това мога да събера целите части на числата, 2 плюс 2, плюс 2, което е равно на 6. После, когато съберем 1/4 плюс 1/4, плюс 1/4, колко четвъртини имаме тук? Имаме 3/4, значи целият сбор е 6 плюс 3/4, което можем да запишем като 6 цяло и 3/4. Друг начин да извършим това умножение е, ако преобразуваме 2 цяло и 1/4. Можем да го представим като – 2 е равно на 8/4... 8/4 е равно на 2, плюс 1/4, след което умножаваме това по 3. Това ще бъде равно на – 8/4 плюс 1/4 дава 9/4, значи 9/4 по 3. И сега виждаме, че това е равно на 9/4 плюс 9/4, плюс 9/4, което е колко? Да видим, това са 9 плюс 9, плюс 9, това са четвърти, което е равно на 27 четвърти (27/4). Сега може би ще ти се стори, че тези два резултата изглеждат различно. Но можеш да направиш проверка. Шест на колко четвърти е равно? 6 е равно на 24/4. 24/4 плюс 3/4 е точно 27/4. И задачата е решена.