Основно съдържание

Десетични дроби

Упражнения
Десетични дроби на числовата ос: десети от 0 до 1Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Десетични дроби на числовата ос: десетиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Десетични дроби на числовата ос: стотни от 0 до 0,1Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Десетични дроби на числовата ос: стотниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1400 точки за майсторство!

За този урок

Да научим какво са десетични дроби, и да видим как десетичните дроби са свързани с обикновените. Едновременно с това ще се научим да намираме десетични дроби на числовата ос, да ги превръщаме в обикновени дроби и да сравняваме десетични дроби.