If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Обикновени дроби

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Разглеждане на еквивалентни дроби с помощта на модели (знаменатели 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Еквивалентни дроби (знаменатели 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане на дроби със знаменател 100Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Еднакви изрази с общи знаменатели (знаменатели 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на дроби (знаменатели 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2600 точки за майсторство!

За този урок

Да се научим как да извършваме основните аритметични операции с дроби (събиране, изваждане и умножение). Да научим също смесени числа и еквивалентни дроби, и да използваме тези знания, за да сравняваме дроби с различни знаменатели.